vitéz Békei Koós Ottó - Pannoniay FilmStudio Hungary

 

“Nekünk fiataloknak volt egy imánk. Mert mi hittünk Istenben, hittünk a hazában amelyik bennünket eltart, hittünk egy isteni igazságban, és mai napig hiszünk Magyarország feltámadásában.”

– Vitéz Békei Koós Ottó

 

 

Hiszek egy hazában

Dokumentumfilm az utolsó Ludovikás tisztről, vitéz békei Koós Ottó magyar királyi századosról

 

Filmelőzetes:

 

 

csukas

“Sokszor kérdem magamtól, hogy az átélt borzalmak és megaláztatások alatt ki és mi adott erőt ahhoz, hogy ember és magyar tudtam mindvégig maradni. A fő támasz: Az asszonyok asszonya, a feleségek felesége volt. Aki talán a női lélek finomságával megérezte, mikor van szükség buzdító, támogató, esetleg lelkesítő szóra, amit akár egy levelezőlapon több ezer kilométer távolságra küldött, vagy később élőszóval közölt.”

 

vitéz Békei Koós Ottó - Pannoniay FilmStudio Hungary

   Vitéz békei Koós Ottó magyar királyi százados, idén 100 éves. A Trianoni nemzedék tagja, a Ludovika Akadémián végzett tiszt, a Szent István gyalogezred katonája, a királyi Magyarországon született, harcolt a II. Vilgáháborúban, 1941-ben megsebesült, hazakerült – ekkor jegyezte el menyasszonyát – majd újra a frontra vezényelték, az ukrajnai harcok során 1944-ben orosz fogságba került. 11 évig végzett kényszermunkát a Gulag táboraiban. Brianszktól Sztálingárdon át Szvedlovszkig, több, mint 11.000. km-en át hurcolták Oroszországszerte. 1950-ben 25 évi kényszermunkára ítélték egy koncepciós perben. Családját a háborúban kiirtották, öccse – szintén katonatiszt – a Don kanyarnál vívott harcokban hősi halált halt.

 

Vitéz Békei Koós Ottó

Testvére, Koós Béla, Filadelfi László századossal a fronton

“Sógorom, aki huszárszázados lévén, megkérdezte a feleségét, a nővéremet, mit akarsz fogságba esni, vagy meghalni. Anyám szeme láttára agyonlőtte a feleségét és a két gyerekét. Anyám ott maradt a nagyanyámmal, akkor az oroszok hajtották őket,az árok partján lőtték őket agyon.”

 

Vitéz Békei Koós Ottó nővére

Nővére gyermekeivel

   Székesfehérvári otthonuk a bombázásokban megsemmisült. Hazatérve még egy évet töltött a Jászberényi börtönben és a Gyűjtőfogházban. Menyasszonya 12 évig várt rá… A táborból írt és ott kapott lapokat máig megőrizték. 1956 őszén szabadult, ekkor házasodtak össze. Ahogy fogalmazott: „negyedrendű állampolgárként” élt a kommunista rezsim alatt, segédmunkásként dolgozott. 30 éven át megfigyelték. A rendszerváltás után rehabilitálták, visszakapta tiszti rangját, több állami kitüntetésben részesült. Napjainkban is jó egészségnek örvend, előadásokat tart, részt vesz megemlékezéseken, ünnepségeken. Emlékiratait „Fogságban eltöltött 4474 napom” címmel írta meg. Feleségével ma is boldog házasságban élnek Gödöllőn.

 

Vitéz Békei Koós Ottó és felesége

Menyasszonyával Hajnalkával

 “Én a trianoni nemzedékből származom, aki a trianoni katasztrófát, azt lehet mondani, hogy egy az egyben átvészelte.”

   Koós Ottó életútja, emlékei, fontos kordokumentumok, hiteles tanúja az elmúlt évszázad történelemformáló eseményeinek. Filmünkben Koós Ottó beszél életútjáról. A filmet katonai hagyományőrzőkkel fogatott háborús felvételekkel, korabeli archív felvételekkel, filmhíradó részletekkel, róla és családjáról, katonatársairól készült archív fotókkal, dokumentumokkal illusztráljuk. Hadtörténész ismerteti a II. Világháború keleti frontján történt eseményeket. Versrészletekkel, a korszak háborús dalaival, valamint hangeffektekkel teremtjük meg a film érzelmi atmoszféráját.

 

Vitéz Békei Koós Ottó 100. születésnapi köszöntése - Pannoniay FilmStudio Hungary

100. születésnapi ünnepségén Gödöllőn 2015. december 3-án

 „Vannak olyanok, akik sérelmeiket hangoztatva követelik, hogy nem lehet felejteni. Én több százezer fogságban elpusztult és meggyilkolt bajtársam emlékének áldozva, talán meg tudnék bocsájtani, mert nem tudták mit cselekednek, és kinek a szolgálatában álltak, de elfelejteni nem szabad és nem is lehet azon gonoszok tetteit, amit velünk magyarokkal tettek. Mindezek ellenére, ha életemet újra kezdeném, akkor sem tennék másként, mert csak így tarthatom meg önbecsülésemet.”

 

Vitéz Békei Koós Ottó 100. születésnapi köszöntése - Pannoniay FilmStudio Hungary

Feleségével Hajnalkával, 100. születésnapi ünnepségén, Gödöllőn 2015. december 3-án

 

“Úgy látszik Magyarország felett kezd az ég világosodni, és egykori imánk, ami minden magyar imája volt, egy elvesztett I. Világháború után egy megcsonkított magyar haza visszaszerzés szándékával írt hazafias ima, ami úgy szólt, hogy: Hiszek egy Istenben, hiszek egy hazában, hiszek egy Isteni örök igazságban, – és amiben legjobban kell, hogy higgyünk még a mai nap is: hogy hinnünk kell Magyarország feltámadásában.”

 

Rendező: Pannoniay Boglárka Erzsébet

Producer: Pannoniay Boglárka Erzsébet 

Operatőrök: Vékás Péter H.S.C., Kovács Zoltán Márton, Balázs Sándor

Vágó: Kovács Zoltán Márton

Hangmérnök, Zeneszerző: Szabó Bálint

 

A film  facebook oldala

 

Köszönjük a támogatást:

Emberi Erőforrás Támogatáskezelő

gulag.logo

 

Gödöllő Város Önkormányzata

Gödöllő - Pannoniay FilmStudio Hungary

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata

Székesfehérvár - Pannoniay FilmStudio Hungary

 

Horváth Zoltán

Vesztergám Miklós

 

Köszönjük a forgatási helyszíneket biztosító partnereink támogatását:

Magyar Nemzeti Múzeum 

Malenkij Robot Emlékhely 

Makra Mónika

 

 

Kisfogház Emlékhely 

Szabadságharcosokért Közalapítvány

Rédey Sarolta

 

Recski Nemzeti Emlékpark

Recski Szövetség Egyesület

 

Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára

 

II. Világháborús felvételek:

Südwind Hadijáték – Oroszka 

Hadtörténeti Múzeum – Oroszka

Zsákovics László 

 

Archív fotók, dokumentumok:

Koós Ottó családi archívuma

Fortepan Archívum

Bazala Csaba magángyűjteménye 

Dr. Hidán Csaba magángyűjteménye

 

Szakértők:

prof. dr. Szakály Sándor

történész

VERITAS Történetkutató Intézet

dr. Bognár Zalán

történész

Károli Gáspár Református Egyetem

dr. Stark Tamás

történész

Magyar Tudományos Akadémia – Történettudományi Intézet

dr. Bank Barbara

történész

Nemzeti Emlékezet Bizottsága

Majorszki András

elnök

Gulag- és Gupvikutatók Nemzetközi Társasága

dr. Hidán Csaba

történész – régész – katonai szakértő

Károli Gáspár Református Egyetem

 

Képzőművészeti alkotások:

Matl Péter – festőművész 

Murádin Lovász Noémi – festőművész

Fersh Ottó – szobrászművész

Párkányi Raab Péter – szobrászművész 

 

Elérhetőség:

Pannoniay FilmStudio Hungary 2011. Kft.

Web: www.pannoniay.hu

E-mail: filmstudio@pannoniay.hu