A jelen weboldal üzemeltetője minden tőle telhetőt megtesz annak érdekében, hogy a honlapon helyes, a valóságnak megfelelő információk szerepeljenek. A honlapon szereplő információk tájékoztató jellegűek, azok nem minősülnek ajánlattételnek.

  Az üzemeltető kifejezetten fenntartja magának a jogot, hogy a honlap tartalmát bármikor, előzetes értesítés nélkül megváltoztathassa, mely jognak megfelelően nem vállalja, hogy a honlapon feltüntetett információk minden esetben naprakészek és aktuálisak. Az üzemeltető a honlap tartalmát mindenféle feltétel illetve ellenszolgáltatás fizetése nélkül teszi közzé, így biztosítva a honlaphoz való hozzáférést.

  Az üzemeltető nem vállal jogi vagy egyéb felelősséget semmilyen olyan veszteségért vagy kárét, amely a látogatót vagy egy harmadik felet Honlap használatából eredően ér. E pont magában foglalja a karbantartás vagy javítás költségét, és bármilyen mértékű egyéb, közvetlen vagy közvetett járulékos veszteséget.

  A honlapon található tartalmak szerzői jogi, védjegyhez illetve egyéb, szellemi alkotáshoz fűződő jogi védelmet élvező tartalmak, és mint ilyenek, a hatályos jogszabályok által lehetővé tett polgári és büntetőjogi védelemmel vannak ellátva. Ezen tartalmaknak az üzemeltető tudta és engedélye, valamint az üzemeltetővel illetve a tartalom jogtulajdonosával kötött külön megállapodás és díjfizetés hiányában szigorúan tilos. A jelen pontban meghatározottak be nem tartása esetén az üzemeltető haladéktalanul eljárást kezdeményez az érintett felhasználóval szemben.

  Ön a honlapra történő látogatáskor elfogadja a jelen feltételeket.